4:16ד׳:ט״ז
1 א

לך כנוס. אסוף וכמוהו לכנוס את הגרים.

2 ב

הנמצאים בשושן. העיר.

3 ג

וצומו עלי. בעדי.

4 ד

שלשת ימים. עד יום השלישי והנה לא אכלו בערב והתענו שני ימים ושני לילות כי הכתיב הוא לילה ויום והנה אסתר בטחה באלהי ה' על כן התענתה ולא בטחה ביופיה כי פני המתענה תשתנה אף כי יום השלישי.

5 ה

וכאשר אבדתי. שאינני יושבת עם עמי אובד לגמרי ובא פועל עבר תחת עתיד, והטעם על מחשבתה וכמוהו וכאשר שכלתי שכלתי.