4:11ד׳:י״א
1 א

ועם מדינות המלך. אפילו העם יודעים זה.

2 ב

אחת. היא דת המלך לכל להמית. לעולם לבד יבא עם מ"ם או מאחריו או מלפניו לבד מאחד והוא לבד בך נזכיר שמך.

3 ג

יושיט. לשון תרגום כמו ישלח ואין לו ריע במקרא.

4 ד

שרביט. מלה רביעית והטעם בשבט, ויש אומרים שהרי"ש נוסף כרי"ש שרשרת ואיננו אמת כי הרי"ש איננה מאותיות המשרתות רק נכפל ככפל פ"א ונאפופיה גם רי"ש סגריר.