3:14ג׳:י״ד
1 א

פתשגן. כמו נוסחה.

2 ב

גלוי. שלא יהי בסתר.

3 ג

עתידים נכונים לעתיד מגזרת' ועתדה בשדה לך.