3:13ג׳:י״ג
1 א

ונשלוח ספרים. שם התואר מבניין נפעל כמו נשאל נשאל דוד.