3:1ג׳:א׳
1 א

אחר אחר חמש שנים, יש אומרים כי זה המן הוא ממוכן.

2 ב

מעל כל השרים. הטעם מעל כל כסאות השרים כי לכל שר יש לו כסא בבית המלכות.