2:5ב׳:ה׳
1 א

איש יהודי. בעבור היותו ממלכות יהודה נקרא גן.

2 ב

בשושן הבירה. כי בשער המלך היה קודם דבר אסתר על כן הוא דר בארמון.

3 ג

בן קיש. היה גדול באבותיו ואילו היה אבי שאול היה מזכיר שאול כי הוא מלך ולא אביו על כן לא נודע אם מרדכי הוא מבני שאול אם לא.

4 ד

ימיני. חסר בן דרך קצרה.