2:23ב׳:כ״ג
1 א

ויתלו כל אחד משניהם כמו ויקבר בערי גלעד.