2:2ב׳:ב׳
1 א

יבקשו. בכוח העי"ן וראוי להדגש ורבים כמוהו. ותחסר מלת מבקשים כמו אשר ילדה אותה ללוי.