2:18ב׳:י״ח
1 א

והנחה שם כמו מנוחה בעבור שמחתו באסתר.

2 ב

משאת מנחה כמו משאת בנימן.