2:12ב׳:י״ב
1 א

תר נערה. כמו עת ויש אומרים מגזרת תור כי הוא יבא לעת מזומנת כטעם וקול התור.

2 ב

מקץ היות לה. סוף מקץ שבע שנים תחלה.

3 ג

שמן המר בושם נחמד ועליו יש מחלוקת.