2:11ב׳:י״א
1 א

את שלום אסתר. אם היא צריכה לרופאים.