2:1ב׳:א׳
1 א

כשך שם הפועל מפעלי הכפל.

2 ב

זכר את ושתי. בפה ויתכן שזכר את יופיה על כן וי"ו ואת אשר עשתה.

3 ג

נגזר. מגזרת בין הגזרים.