10:2י׳:ב׳
1 א

תקפו. כמו את כל תוקף.

2 ב

ופרשת. מגזרת כי לא פורש.

3 ג

המלך. כאחד בחשבון שאין לו דומה והמשנה כמספר שנים והשלישי תחתיו בשלשה.