1:9א׳:ט׳
1 א

בית המלכות. חסר בי"ת כמו הגמלא בית ה'.