1:8א׳:ח׳
1 א

והשתיה. על משקל בכח האכילה כי דגשות היו"ד בעבור היו"ד המובלע שהוא תחת ה"א השורש.

2 ב

כדת כחוק והיא לשון נקבה וחוברה על הזכרים כמו נשים ופילגשים.

3 ג

אונס. מכריח וקרוב מטעם וכל רז לא אנס לך.

4 ד

רב ביתו. גדול כמו ורבי המלך.