1:7א׳:ז׳
1 א

שונים. מגזרת שנוי והוא שם התואר כדמות פעול וכן ועם שונים.

2 ב

כיד המלך. ככח כי הכח ביד יראה.