1:6א׳:ו׳
1 א

חור כרפס. זה הפסוק דבק עם אשר למעלה בהראותו ונכנס פסוק ובמלאת ביניהם כמו אמור לנער ויעבור לפנינו.

2 ב

חור. עין והוא לבן מגזרת חורי יהודה וככה בלשון ארמית.

3 ג

כרפס. עין כדמותו בלשון קדר גם תכלת ידוע ואלה עינים במשי והעד אחוז.

4 ד

בחבלי. פתוח החי"ת בפתח גדול איננו כמו חבלי יולדה.

5 ה

בוץ. הוא הבד סמיני פשתים במצרים גם ארגמן בצמר.

6 ו

גלילי. כמו גלגלי כאשר אפרש במשכן שלמה.

7 ז

ועמודי שש. כמו שיש וככה עש ועיש, והנה הגלגלים היו בין עמוד לעמוד ומקצתם מכוסים בנזכרים.

8 ח

רצפה. כמו מרצפת אבנים והם היציע מלמטה.

9 ט

בהט. גם דר וסחרת אבנים יקרות.