1:20א׳:כ׳
1 א

פתגם. כמו דבר וכן בקהל' ובארמית.

2 ב

כי רבה. אע"פ שהיא רבה כמו כי עם קשה עורף הוא.

3 ג

יתנו יקר. שב אל מלת כל איש.