1:19א׳:י״ט
1 א

ולא יעבר. שלא יסור זה החוק.

2 ב

לרעותה. הוי"ו תחת יו"ד רעיתי שהוא תחת ה"א השורש.