1:18א׳:י״ח
1 א

והיום הזה. יהיה אמור והוא פעול.

2 ב

וכדי בזיון. ודי זה הבזיון והקצף שיהי' בין איש לאשתו.