1:13א׳:י״ג
1 א

ידעי העתים. חכמי המזלות או העתים שעברו על המלכים הקדמונים.