11:30י״א:ל׳
1 א

ציים - הם האניות.

2 ב

וכתים - הם אנשי ארם.

3 ג

ונכאה - זה מלך צפון.

4 ד

ושב - לארצו בבושת פנים.

5 ה

וזעם על ברית קדש - הוא אגריפס.

6 ו

ועשה - חיל כבד.

7 ז

ושב - לנגב.

8 ח

ויבן על עזבי ברית קדש - הם אנשי ירושלים שקשרו על מלך והרגו אנשיו וחללו המקדש, המעוז שהיה לישראל, כמו: גאון עוזכם, ובאה זאת המלה על דרך הארון הברית שפירושו הארון ארון הברית, וככה הספר המקנה היין החמה. עתה ספר חרבן בית שני, ויש לתמוה מחכמי צדוקים שפירשו זה לעתיד, ואמרו: כי המקדש היא מיכ"א שיחוגו עליה הישמעאלים והסירו התמיד, החמש תפילות ונתנו השיקוץ עכו"ם ואלו התועים, איך יתכן שיקרא מקדש רק ירושלים לבדה, וככה שמה בלשון ישמעאל בית ואיך הוא מיכ"א קדש, והלא פקחו אלה העורים את עיניהם וראו כי יש במיכ"א שיקוץ עד היום והלא מרקוליס שאליו יחוגו כל ישמעאל ממזרח וממערב לזרוק אבנים שם, ואלה המפרשים חללו המקדש. והגאון ז"ל אמר: כי ועשה כרצונו המלך זהו הקדרי ראש מלכות ישמעאל. וזה לא יתכן, כי כתוב וכל חמדת נשים לא יבין וזה היה אוהב נשים ופירש נשים מדינות, וזה קרוב אל דרש ואיננו פשט. ועוד: מה יעשה בכתוב לאלה אשר לא ידעוהו אבותיו?! ועוד: אם היה אלה עכו"ם אין תשובה ממרקוליס, כי זה ידעוהו אבותיו ולא סרו אנשי מיכ"א למשמעתו, עד שנשבע להם שלא יסיר עבודת מרקוליס, ואין צורך להאריך. ובן היוצר חבר ספר במועד הקץ וגם נפצתי דבריו ככלי יוצר טרם בא מועדו, כי הוא מקוה מועד עבר וכלל אומר דבריו בדברי קץ. גם דברי רבי שלמה בן גבירול ז"ל: רצה לקשור הקץ במחברת הגדולה על שני הכוכבים העליונים. גם דברי רבי אברהם הנשיא בספר קצים ודברי היוצר ודברי רבי יצחק בן לב, וכל החושבים המלות או האותיות בחשבון גימטריא הכל הבל ורעות רוח, כי דניאל לא ידע הקץ ואף כי הבאים אחריו רק רמז המלאך דבר כאשר אפרש, רק לא פירש מתי יהיה ועתה אשוב לפרש.

Those who leave the sacred covenant - they are the men of Jerusalem who conspired against a king and killed his men and desecrated the sanctuary–the stronghold that was Israel’s. Like “the pride of your strength” (Ez 24:21). This wording is similar to: “the ark, the covenant” (Josh 3:14), interpreted: “the ark is the ark of the covenant.” Thus the book called “The wine, the Poison.” By analogy, a book: “Destruction of a Second House.”
One is surprised by Sadducee sages who interpreted this as referring to the future. They said that the sanctuary is Mecca, around which the Ishmaelites circle. and they put aside the daily sacrifice the five prayers (the Salat). and they set up the abomination, idolatry. And they are the mistaken. As is it may be that miqdash/sanctuary refers to Jerusalem alone. Thus it is that in the Ishmaelite language its name is “house”(al-ka’aba). And how is it that Mecca is sacred? Didn’t those blind ones open their eyes and see that in Mecca there is an abomination to this day? Is it not Mercury, around which all Ishmaelites, from east and west, circle to throw stones? And these interpreters have desecrated the sanctuary.
And the Gaon, z”l, said that the king will do his will (v.36) refers to the Kedari, head of the kingdom of Ishmael. And this is not possible, for it is written and regarding the desire of women… he will not understand, (v.37) and this one was a lover of women. Interpret women as nations? This would be close to drash/homiletics, and not the simple meaning. And further, what does one do with the scripture: a god their fathers did not know? (v.38) And further, if it was a pagan god, the answer is not Mercury, because his fathers knew him and the men of Mecca did not turn to obedience to him till he swore to them that he would not put aside the service to Mercury. And there is no need to expand.
And a son of the potter (Abraham ibn al-Fahar/potter) composed a book on the end time and I also smashed his words, with a potter’s tool. Its time has not yet arrived! Though he hopes for a fixed time, it is past and in his words about matters of ending he tells us nothing.
Also the words of R Shlomo benGavriel, z”l. In Machberet Hagedolah(Bible lexicon, 12 cent?) he wanted to connect the end to the two upper stars.
Also the words of R Avraham Hanasi (mathematician and astronomer) in Sefer Qetsim. And the words of the potter and the words of R Yitschak benLev, and all who calculate words or letters in numerology–“all is vanity and chasing after wind.” (Ec 1:14) Because Daniel did not know the end. Let alone those who came after him. The angel only hinted, as I explain. Only he did not explain when it would be.
And now I return to explain.