עירובין מ״ז ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Eruvin 47b"
Toggle Reader Menu Display Settings
מ״ז ב