Ben Aryeh on Mishneh Torah, Scroll of Esther and Hanukkah
1:11א׳:י״א
1 א

משנה למלך ד"ה עיר, בסופו: דתיכף שבאה לידו צריך שיקיימנה. נ"ב וע' באור הגר"א ז"ל או"ח בסי' תרפ"ח סק"א: