Ben Aryeh on Mishneh Torah, Sales
1:4א׳:ד׳
1 א

ואין הקרקע נקנית בפחות משוה פרוטה. נ"ב קידושין דף י"ג ע"א [כשם שאין אשה נקנית בפחות משוה פרוטה כך אין קרקע ניקנית בפחות משוה פרוטה] ובירושלמי פ"ק דקדושין הלכה ה':