Ben Aryeh on Mishneh Torah, Hiring
10:1י׳:א׳
1 א

הגהת מיימונית, אות ב': וכן מצינו בשערי רב האי כו'. נ"ב צ"ע דרב האי בספר משכון פסק כר"א ולשונו שם כאשר כתוב בשערי שבועות של רב אלפס: