Ben Aryeh on Mishneh Torah, Defilement by a Corpse
5:13ה׳:י״ג
1 א

כ"מ: וכן דרשו בספרא והנוגע כו'. נ"ב תורת כהנים פרשה אמור פרק ד' אות ג' [וע"ש בפי' הר"ש משאנץ ובקרבן אהרן]: