בכורות ל״ו ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bekhorot 36b"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״ו ב