ביצה ז׳ ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Beitzah 7b"
Toggle Reader Menu Display Settings
ז׳ ב