תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Beitzah 39a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״ט א