ביצה ל״ד א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Beitzah 34a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״ד א