תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Beitzah 28a"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ״ח א