תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Metzia 79a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ע״ט א