בבא מציעא ל״ג ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Metzia 33b"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״ג ב