בבא מציעא כ״ו ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Metzia 26b"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ״ו ב