בבא מציעא קי״ג א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Metzia 113a"
Toggle Reader Menu Display Settings
קי״ג א