בבא מציעא ק״ז ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Metzia 107b"
Toggle Reader Menu Display Settings
ק״ז ב