בבא מציעא ק״ב א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Metzia 102a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ק״ב א