תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Kamma 69a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ס״ט א