בבא בתרא פ״ב א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 82a"
Toggle Reader Menu Display Settings
פ״ב א