בבא בתרא נ״ט א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 59a"
Toggle Reader Menu Display Settings
נ״ט א