בבא בתרא ל״א א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 31a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״א א