בבא בתרא קס״ז א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 167a"
Toggle Reader Menu Display Settings
קס״ז א