בבא בתרא קנ״ז א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 157a"
Toggle Reader Menu Display Settings
קנ״ז א