בבא בתרא קי״ח ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 118b"
Toggle Reader Menu Display Settings
קי״ח ב