בבא בתרא קי״ז א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 117a"
Toggle Reader Menu Display Settings
קי״ז א