בבא בתרא קי״ג א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 113a"
Toggle Reader Menu Display Settings
קי״ג א