עבודה זרה ל״ה א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Avodah Zarah 35a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״ה א