עבודה זרה כ״ה ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Avodah Zarah 25b"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ״ה ב