עבודה זרה כ׳ ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Avodah Zarah 20b"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ׳ ב